Templates Blog by JustHost

Mielentaide ry tiedottaa

29.06.2022

Jäsenrekisteri on poistettu viikolla 26, jolloin jäsenenä olleet saivat viimeisen jäsenpostituksen. Tänään 29.06.2022 puheenjohtaja vapautti hallituksen jäsenet hallitustehtävistä ja vastuusta, jonka jälkeen vapautui myös itse yhdistyksestä. Jäsenten Facebook-ryhmä Mielentaide on deletoitu. Yhdistyksen kotisivuja puretaan mutta lopullinen purku tapahtuu syyskuun alussa, jolloin sivut otetaan pois. Tukipuu keskustelufoorumi on edelleen auki mielentaiteen jäseninä olleille, joskaan sen käyttäminen ei ole herättänyt kiinnostusta. 

11.06.2022

Patentti- ja Rekisterihallitus (PRH) on virrallistanut Mielentaide ry:n lakkautuksen 10.6.2022. Yhdistyksen jäsenrekisteri poistetaan kesäkuun aikana, josta informoidaan jäseniä viimeisessä tiedonannossa. Kotisivut poistuvat syyskuussa, kun emme enää uusi sivutilavuokraa. Facebookin sivut poistetaan kesän aikana viimeistään elokuun loppuun. Kesäkuussa poistetaan jäsenten Mielentaide-ryhmä Facebookista. Jätämme Mielentaiteen jäseninä olleille Tukipuu-foorumin elokuun loppuun. Kun kaikki yhdistyksen viralliset tehtävät on saatu päätökseen, puheenjohtaja vapauttaa hallituksen, mikä tapahtunee kesäkuun aikana. 
 

11.05.2022

Mielentaide ry lakkauttamisilmoitus on tänään vireillepantu PRH:n yhdistysrekisterissä.

03.05.2022

Mielentaide ry toiminta on päättynyt. Kevätkokouksessa 23.4.2022 todettiin päätöksen tuoksi jäsenten ennakkoäänestyksen tulos, jonka mukaan Mielentaide ry toiminta lopetetaan ja yhdistys puretaan. Lopettamis- ja purkamispäätökseen päädytitin, kun ei löytynyt jäsenistöä ottamaan yhdistystä omakseen. Vuosina 2020 ja 2021 oli ns. "kaksivuotiskausi", jolla oli tarkoitus perehdyttää täysin ensikertalaisista sitoutumaan luottamus- ja toimihenkilöiksi vähintään kahdeksi vuodeksi, jolloin he puolestaan pystyisivät siirtämään oppinsa seuraaville. Valitettavasti jäsenistöstä ei löytynyt kiinnostusta ja hallitus muodostettiin sellaisista jäsenistä, joiden kokemuspohja ja oppimiskyky olivat kaikkein heikoimmat. Ne joilla olisi ollut oman elämänsä myötä (taiteilijoita, työn kautta valmiuksia) parhaat valmiudet, jäivät sivuun. Vuosi 2021 oli "hiljainen vuosi", jolla ei saatu jäseniä keskustelemaan edes toistensa kanssa yhdistyksen keskustelualustoilla. Niinpä perustajajäsen Ari Kiviaho yhdessä hallituksen kanssa esitti kevätkokouksessa yhdistyksen toiminnan lopettamista ja purkamista, koska itsekään ei enää voisi jatkaa (heikentyneen terveytensä vuoksi).

Yksittäisen jäsenen palautteen mukaan Ari Kiviahon olisi pitänyt siirtyä virallisesti sivuun, jotta yhdistys olisi voinut jatkaa; se ei kuitenkaan olisi ollut niin yksinkertaista, kun ei ollut ketään, jota olisi kiinnostanut yhdistyksen ylläpitoon kuuluvat tehtävät ja jolle Ari olisi voinut luovuttaa yhdistykseen liittyvät asiat. Ari Kiviaho oli muutenkin lopettamassa olemistaan Mielentaiteessa ja koska ei löytynyt jatkajia, oli järkevintä lopettaa samalla yhdistyksen olemassaolo, kuin jättää se heitteille, jolloin jäsenrekisteritiedot kaikkine muine luottamuksellisine asioineen olisi ollut turvattomat. 

Purkutoimet päätetään toukokuun aikana. Jäsenille mahdollistaan vielä Tukipuu -keskustelufoorumi syyskuulle saakka.
 

16.03.2022

Mielentaide ry:n kevätkokous järjestetään sunnuntaina 24.4.2022 (ja varalla 23.4.2022). Kevätkokouksen asialistalla on ylimääräisenä esitys Mielentaide ry:n lakkauttamisesta. Yhdistys voidaan lakkauttaa 3/4 osan äänienemmistöllä lakkauttamisen puolesta. Yhdistyksen lakkauttamisesta - yhdessä vastuuvapauden myöntämisestä 2021 vastuuvelvollisille - järjestetään ennakkoäänestys kyselynetin kautta ja toinen äänestys kevätkokouksessa. Mikäli yhdistys päätetään lakkauttaa, on hallituksen viimeiset tehtävät yhdistyksen selvitystoimet, joilloin voidaan olettaa lakkauttamisajankohdaksi toukokuun loppu. 

Mielentaide ry:n jäsenille on tänään avattu Tukipuu -foorumi, jossa mahdollistetaan keskustelu yhdistyksen lakkauttamiseen ja muihin kevätkokousasioihin liittyen. Lisäksi Tukipuussa on Taidegalleria taiteen esittämistä varten sekä Tukipuu-live, jossa on kyse pikaviestinnästä. Keskustelu Tukipuussa on turvallista, sillä viestit ja teoskuvat ei näy palvelun ulkopuolella eikä sielä voi jakaa esim. someen asioita. Tukipuu on asennettu jo vuonna 2017, jolloin se oli tarkoitus ottaa kaikille vertaistukea tarvitseville käyttöön palveluna, jossa toimintaan taide edellä; Tukipuuta ei koskaan saatu alkuperäisen suunnitelman mukaiseen käyttöön, koska riittävästi kiinnosta jäsenistötä vapaaehtoistehtäviin ei löynyt. 
 

04.01.2022

Mielentaide ry:n pankkitili(t) on eilen lopetettu. Yhdistys suunnitellaan lakkautettavaksi loppukeväästä, jolloin yhdistyksen raha-asiat hoidetaan siihen saakka käteiskassan kautta ja välttämätön maksuliikenne voidaan hoitaa puheenjohtajan pankkitilin kautta, jolloin käytetään siirtovelka merkintää. Yhdistystoimintaukoa pidetään tammikuu loppuun saakka, jonka aikana myös yhdistyksen hallitus on tehtävistä vapautettuja. Uuden vuoden alettua ovat eroamiset Mielenterveyden Keskusliitosta, Kansalaisareena ry:stä sekä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:stä astuneet voimaan.

  


Toimintavuosi 2021

 

07.12.2021

Mielentaiteen toimintaa viedään läpi vähäisillä resurssella, jossa vapaaehtoisten jaksaminen on vähissä, toimintavarat ovat loppumassa ja yhdistystoimintaan on tulossa ensi tammikuun lopulle kestävä tauko. Myös yhdistyksen pankkitili irtisanotaan ensi vuodelle, koska yhdistyksellä ei ole varaa maksaa kuukausittaisia 18,50 euron palvelumaksuja.

Yhdistys koettaa saada poistomyynnin avulla hieman lisävaroja toimintamme loppuun saakka viemiseen. Yhdistykselle haetaan lakkauttamispäätöstä kevätkokouksessa 2022. Poistomyynnissä tällä hetkellä musiikkitoiminnan tarvikkeita sekä teknisiä tuotteita. 

 

05.11.2021

Yhdistyksen syyskokous 30.10.2021 valitsi kaudelle 2022 hallituksen, joka on on muutoin sama kuluvalta kaudelta paitsi yhden jäsenen osalta, joka jäi pois. Puheenjohtajana jatkaa Ari Kiviaho, varsinaisina jäseninä Sanna Nevalainen (varapj.) ja Marjut Kiviaho sekä varajäsenä Ulla Kaarnama (sihteeri). Toiminnantarkastajina jatkaa myös aiempien kausien tapaan Jani-Markus Heinola (Kuopio) ja Tanja Pulliainen (Espoo) varalla. 

 

05.10.2021

Syysgaalassa 25.9.2021 perustettiin Mielentaiteen kunniagalleria (Hall of Fame), johon aateloitiin numerolla 1. Mervi Manninen (Jyväskylä) sekä numerolla 2. Sanna Nevalainen (Helsinki). Mervillä on takanaan melkein 11-vuotta vapaaehtoista mielentaidetyötä vapaaehtoisena, jossa hän oli vuosina 2009 - 2015 Mielenpurkupajan valvojana, 2016-2017 hallituksen varajäsen sekä 2020-2021 Facebook ryhmän ylläpitäjänä. Sannalla on noin 6-vuotta Mielentaiteen hallituksessa, jossa hän aloitti ensin 2016 varsinaisena jäsenenä, 2017-2018 puheenjohtajana sekä 2019-2021 varapuheenjohtajana. Mielenterveyden Keskusliiton myöntämä ansiomerkki 5-vuodesta vapaaehtoista melenterveystyötä luovutettiin Sannalle gaalassa, jonka alussa Ari Kiviaho jakoi ruusut jokaiselle gaalaan osalistujalle, koska kaikki ovat olleet tai ovat edelleen yhdistyksen vapaaehtoistehtävissä. Palkintojen jaon jälkeen syysgaalassa istuuduttiin muistelemaan omia kohokohtia yhdistyksen toiminnasta 2005 - 2021. 

Yhdistyksen hallitus allekirjoitti kokouksessaan 18.9.2021 erokirjeen Mielenterveyden Keskusliittosta, jonka jäsenenä yhdistys on ollut 15-vuotta. Erokirje postitettiin 30.9.2021 ja sen on 4.10.2021 vastaanottanut liittohallituksen puheenjohtaja Tarmo Raatikainen. Liiton sääntöjen mukaisesti eroilmoitus tulee voimaan, kun eroilmoitus on vastaanotettu. 

 

05.09.2021

Järjestämme jäsenillemme syysgaalan 25.9.2021 klo 13-15 Helsingissä, jossa muistellaan yhdistyksen toimintaa ja vapaaehtoisia toimijoita vuosilta 2005 - 2021. Gaalassa aateloidaan ainutkertaisella kunnianosoituksella 2 jäsentä, jotka ovat yhdistyksen toiminnan aikana olleet merkittävän tärkeitä vapaaehtoisissa tehtävissään kyseisillä aikakausilla. Palkittavat ovat jäsentoiminta-alueilta Uusimaa ja Keski-Suomi.

Toiselle palkittavista on Mielenterveyden Keskusliitto myöntänyt ansiomerkin, jonka luovuttajina avustavat Mielentaide ry:n puheenjohtaja ja sihteeri. Gaalassa ei esitetä taiteellista ohjelmaa, vaan jäsenten kesken muistellaan omia kohokohtia yhdistyksen toiminnassa ja nostetaan esille yhdistyksen palveluita, jotka olivat itselleen tärkeitä. Mietitään yhdessä, onko Mielentaide ry ollut tarpeen. Gaalan vierasmäärä on maksimissaan 12 sisältäen 5 jäsenisen hallituksen, jolloin varsinaisia jäseniä voidaan ottaa 7. 

 

13.07.2021

Poistamme vuosina 2014 - 2019 tilattujen uutiskirjeiden käyttäjät. Poiston syynä on joukkotiedottamisen tarpeettomuus sekä yhdistyksen lakkauttamiseen tähtäävä toiminta, jossa vähin erin puretaan järjestelmiä. Muutoin kausi 2021 pyritään viemään loppuun tarjoamalla jäsenistölle tarveharkinnalla toimintaa. Yhdistyksellä on viime vuodelta käyttämättömiä avustuksia, jotka on tarkoitus saada kuluvan vuoden aikana käytetyksi. 

 

07.07.2021

Toimintakauden tapahtumat aloitettiin sunnuntaina 4.7, jolloin tehtiin 7 osallistujan voimin Hanko -retki. Seuraavana tapahtumana on jäsenleirinä Halkolampi & Kaitalampi, joka tehdään päiväkestoisena 17.7. Lappeenrannan kaupunkiretki 31.7 päätettin peruuttaa, koska tapahtumien suunnittelun ja järjestämisen tehtäväkseen ottanut vapaaehtoinen ei ole saanut apuvoimia, jolloin ei jaksa näin suuritöistä tapahtumaa järkätä. Sen sijaan tilalle samana päivänä järjestetään Helsinki -miitti Haltialan tilalla, jossa käydään ravintola Wanhan Pehtoorin antimia maistamassa. Jyväskylä -miittiä Keski-Suomen jäsenille suunittellaan järjestettäväksi 8.8. Syyskuussa 25. päivä on tarkoitus olla syysjuhla, jonka yhteydessä syyskokous, mikäli pandemiatilanne ja rajoitukset sen sallii. 

Jäsenhaku on päättynyt. Yhdistyksen syyskokouksessa esitetään vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa, jonka merkittävin asia on Mielentaide ry:n toiminnan lakkauttaminen loppu keväällä. Näin ollen ei katsota järkeväksi jatkaa jäsenhakua, jolloin toiminta viedään loppuun nykyisillä 30 jäsenellä. Yhdistyksen perustajalla on viimeisen taidenäyttelyn - Kiitos ja kumarrus - suunnittelu käynnissä, jolloin näyttely olisi helmi- tai maaliskuussa 2022, jonka jälkeen toiminta loppuu. 

 

25.05.2021

Paljon tapahtumia on tuloillaan. Kesäkuussa järjestämme siirretyn kevätkokouksen lähikokouksena Helsingissä maksimisaan 8 osallistujalle ja olemme myös varautuneet Teams-etäkokoukseen, jos jostain syystä lähikokous joudutaan peruuttamaan. Heinäkuulle on merkitty 3 tapahtumaa: Hanko -kaupunkiretki, jäsenleiri Halkolampi & Kaitalampi sekä Lappeenranta -kaupunkiretki. Yhdityksen syntymäpäivänä 29.5 aloitamme kävelyurakan, jonka tarkoituksena on kävellä Mielentaide ry Suomen kartalle leikkimielisessä valtakunnallisessa kävelykilometrikisassa, jonka järjestäjinä toimivat HSL ja Traficom. 

 

16.05.2021

Yhdistyksen hallitus on toimintaongelmissa ennen kuin edes kausi on alkanut, sillä ainostaan tammikuu ehti olla konainen tehtäväkuukausi, kun aloitimme lähes 3 kk pituisen yhdistystoimintauon, jonka aikana hallitus oli tehtäväkiellossa. Toukokuussa alkoi toinen kokonainen tehtäväkuukausi, kun yksi hallitusjäsen ilmoitti kuukauden alussa halustaan erota liiallisen tehtäväpaineen vuoksi, jolloin hänelle puheenjohtaja joutui mahdollistamaan 17.5.2021 alkaen vuoden loppuun kestävän tehtävävapaan, josta ainoastaan heinäkuun on käytettävissä jäsentapahtumien järjestämisen apuna. 

Ongelma ei ole uusi, sillä parhaimman kunnon ja erilaisten yleis- ja erityistaitojen osaavuuden omaavat jäsenet eivät suostu lähtemään ehdolle hallitukseen valittavaksi, jolloin sinne lähteekin mukaan kaikkein heikoimmat jaksamisedellytykset sekä yleistaidot omaavat jäsenet, joilla usein on tietokoneen ja tietoliikenteen perustaidot niin hukassa, että yksinkertaisemmatkin tietojenkäsittelytehtävät muodostuu liian vaikeiksi ja kuormittaviksi. Yksi tällainen osaamattomuus on liitetiedostojen liittäminen, siirtäminen, tallennus ja avaaminen. Yhdistykseltä puuttuu valmiudet edellä mainittujen taitojen opettamiseen, johon on pyydetty apua myös Mielenterveyden Keskusliitolta, joka voisi tarjota tietokoneen ja tietoliikenteen perustaitojen kurssia mutta avunpyynnöt on torjuttu, koska he eivät näe tätä yleisenä ongelmana. Ongelma onkin pääosin yli 45 -vuotiailla, sillä nuoremmilla vastaavaa osaamattomuutta ei yleensä esiinny.  

  

09.05.2021

Yhdistyksen toiminnansuunnittelu on vihdoin päässyt alkamaan pitkän lähes 3 kuukauden yhdistystoimintatauon jälkeen. Työn alla suunnitella siirretty kevätkokous kesäkuussa pidettäväksi, jossa varaudumme myös etäkokouksen tarpeisiin. Varsinainen jäsentoiminta alkaa heinäkuussa, jolle on suunniteltu alustavasti 3 tapahtumaa kahden viikon välein toteuttaen kapunkiretki Hankoon (4.7), jäsenleiri Luukissa (17.7) ja kaupunkiretki Lappeenrantaan (31.7). Elokuussa on tarkoitus olla alueellisia jäsenmiittejä ja niistä onkin jo paperilla alustavasti Jyväskylä. Lisätietoja päivitämme tapahtumakalenteriin. Syyskokouksen ajankohdaksi suunnitellaan syyskuuta. Loppusyksystä vertaisryhmiä.

 

29.01.2021

Yhdistystoimintataukoa vietetään kahdessa erässä ajalla 1.2. - 6.4.2021 sekä 19.4 - 30.4.2021. Yhdistyksen hallitus on tehtävävapaalla taukojen aikana, jolloin ei myöskään yhdistys järjestä toimintaa. Tauon tarkoituksena on antaa toimijoille aikaa levätä ja voimaantua ajanjaksolla, jolloin yhdistys ei voisi toimia sille tyypillisellä tavalla. Tauoista 1/2 päättyy huhtikuussa pääsiäisen jälkeen, jolloin hallituksella on noin kaksi viikkoa tehtäväaikaa ennen kuin 2/2 tauko ajalla 19.4 - 30.4.2021 viedään lävitse. Kevätkokous siirretään kesäkuulle, jolloin se järjestetään fyysisesti, jos tilanne sallii; jos ei salli, niin etänä. Varsinainen jäsentoiminta keskittyy syyskaudelle, joka poikkeuksellisesti aloitetaan heinäkuussa.

 

11.01.2021

Mielentaide ry:n 16:sta toimintavuosi on alkanut. Yhdistyksen hallitus - joka valittiin etäkokouksessa Tukipuu -vertaispalvelussa 19.12.2020 pidetyssä syyskokouksessa - järjestäytyi 10.1.2021. Puheenjohtajana toimii Ari Kiviaho ja varapuheenjohtajana Sanna Nevalainen, sihteerinä varajäseneksi valittu Ulla Kaarnama. Muut hallituksessa ovat Marjut Kiviaho varsinaisena jäsenenä ja Heidi Denizhan varajäsenenä.

Hallitus kutsutaan koolle tammikuussa kaksi kertaa, jonka jälkeen ainakin helmi- ja maaliskuun ajan hallitus on tehtävävapaalla. Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan hallituksen esimerkkiä ja huilataan kevätkausi, jolloin panostetaan jo heinäkuussa alkavaan syyskauteen.

Yhdistys ei hae avustuksia kaudelle 2021, sillä Mielenterveyden Keskusliitto on aikaistanut avustusten hakua (15.3.2021 mennessä), jolloin Mielentaiteen vähäiset vapaaehtoistoimijat eivät ehdi / jaksa aikaistaa kevätkokouksen järjestämistä, vaan yhdistys suunnittelee järjestävänsä kevätkokouksen niin myöhään, kuin poikkeuslainsäädäntö sen sallii. Jäsenmaksujen suorittaminen on erityisen tärkeää yhdistyksen toiminnan rahoittamisen kannalta, vaikka viime vuodelta jonkin verran avustuksia siirtyy peruutettujen tapahtumien myötä kuluvan toimintakauden käyttöön. Toimintabudjetti 2021 on vain noin 1400 euron luokkaa, joka on pienin vuoden 2010 jälkeen.

 

 

 


Toimintavuosi 2020

 

05.12.2020

Yhdistyksen hallitus on kutsuttu koolle 8.12.2020 päättämään syyskokouksen (19.12.2020) muuttamista etäkokoukseksi Tukipuun virtuaaliolka -verkkopalvelun kautta. Yhdistyksen säännöt (11§ 6 mom.) mahdollistaa etäkokouksen, kun hallitus on siitä päätöksen tehnyt.

Tukipuun virtuaaliolka on rakennettu jo 2016, jolloin sen tarkoituksena oli toimia verkkovertaisryhmien mahdollistajana luovuuden keinoin ja sen oli tarkoitus tarjota myös muille yhdistyksille mahdollisuus perustaa omia verkkovertaisryhmiä. Palvelun käyttöönotto on viivästynyt, koska toimiakseen se tarvitsee ylläpitäjän sekä 2-3 yleisvalvojaa sekä verkkovertaistukijoita, ja yhdistyksen yksi heikkous on vapaaehtoisten rekrytointi, johon ei ole riittävää asiantuntemusta. Yhdistyksen jäsenistä ei ole löytynyt kiinnostusta palvelun kehittämistyöhön, kuten testaamiseen sekä esimerkiksi sääntöjen luomiseen. Myös palvelun toimintakulttuuri kaipaisi hiomista. Syyskokouksen järjestäminen Tukipuun virtuaaliolassa mahdollistaa samalla tärkeää testiapua, mikäli kokoukseen saadaan osallistujia. Tukipuun virtuaaliolkaa kaavaillaan käyttöön keväällä 2021, jolloin yhdistyksen fyysinen toiminta on päätetty siirtää tauolle.

 

24.11.2020

Koronasyksyn ensimmäinen tapahtuma sointukylpy saatiin järjestettyä 6 osallistujan kera 17.11 Tuomarinkylän kartanossa Helsingissä. Seuraavana on lauantaina 28.11 vertaistukiryhmä Helsingissä, jossa aiheena on koristemaalaus ja sinne on ilahduttavasti 5 ilmoittautumista, kun maksimi on ohjaaja + 6.

Yhdistys on tehostanut jäsentiedotustaan tekstiviestillä, jolla on voitu lähettää alueellisia tapahtumatiedotteita esimerkiksi, jos tuleva tapahtuma on Helsingissä, on yhdistys lähettänyt pääkaupunkiseudun jäsenille tekstiviesti-infon tapahtumasta. Myös tapahtumaan ilmoittautuneille on lähetetty vuorokautta ennen tapahtumaa tekstiviestillä muistutus tapahtumasta sekä mahdolliset lisähuomiot, kuten varustautuminen tapahtumaan. Tapahtumaan osallistujat ovat tapahtumapalautteella antaneet tekstiviesti-infolle kiitosta.

 

3.11.2020

Tarjoamme marraskuun 2020 aikana jäseneksi hakeville jäsenyyden koko vuoden 2021 loppuun (31.12.2021) kuluvan vuoden taksalla. Tarjouksessa varsinaisjäsenyyden hinta on 5 € liittymismaksua + 15 € jäsenmaksua = 20 €. Samalla jäsenhaulla (joko lomakkeella tai sähköpostitse) voi hakea puolisolle jäsenyyttä, jolloin perimme ainoastaan läheisjäsenmaksun 10 € eli perimme liittymismaksun vain kerran. Yhteensä varsinaisjäsenyys + läheisjäsenyys samalla hakukerralla maksaa 10 €, jossa 5 € etu ja muuta etua on tietysti loppuvuoden 2020 jäsenyys + 12 kuukautta 2021 jäsenyyttä. Lisätietoja

Sointukylpy 17.11.2020 Tuomarinkylän kartanossa on toinen koronasyksyn toteutettava tapahtuma. 15.9 saatiin vietyä onnistuneesti Jyväskylän jäsenten miitti läpi, jonne osallistui 4 osallistujaa. Sointukylpy on tilattu Jalatar hyvinvointikeskukselta perustuen erilaisten esineiden tuottamien äänien kuuntelulle. Sointuryhmään haettiin 6 osallistujaa, jotka saatiin, joten ryhmä on täynnä. Seuraava tapahtuma on 21.11 hallituksen kokous Helsingissä, joka kutsutaan koolle jäsenille avoimena, jolloin jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan kokouksen kulkua. Jäseniltä kysellään myös suoraa palautetta ja kehitysehdotuksia yhdistyksen toimintaan. 28.11 lystikäs koristemaalausryhmä on koko vuoden ensimmäinen vertaisryhmä livenä, sillä koronan takia emme saaneet järjestettyä normaalia toimintavuotta. Koristemaalausryhmässä maalataan akryylivärien saviruukkuja, päreitä sekä jokainen osallistuja saa maalatakseen tontun ja kaikki koristemaalatut työt saa omakseen.

 

22.10.2020 (muokattu 23.10.2020)

Otamme varovaisesti loppu vuoden fyysiseen toimintaan liittyen. Marraskuussa turvallisia jäsentapahtumia, joista 17.11 olemme tilanneet jäsenillemme ilmaisen sointukylvyn, joka perustuu tiibetiläisten äänimaljojen, meditaatiokellojen, kongin, koshi -tuulikellon ja sadekeppien harmoonisiin ääniin sekä lempeisiin äänivärähtelyihin. Puheenjohtaja on kutsunut hallituksen 9:n kokoukseen 21.11. myös jäseniä vieraaksi ja 28.11 lystikäs koristemaalausryhmä Helsingissä, jossa Ari Kiviahon ohjaamana koristemaalataan saviruukkuja aluslautasineen (joista mm. tuhkakuppeja tai koristeruukkuja), päreitä sekä jokainen saa maalata oman puutarhatontun. Kaikki mainitut tapahtumat viedään läpi turvallisella tavalla pienryhminä, tarvittaessa suojavarustein ja turvavälein. Jäsenten syyskokous kutsutaan koolle 19. joulukuuta ja poikkeuksellisesti sitä ei järjestetä tällä kertaa ravintolakabinetissa, vaan kerhotilassa Helsingissä.

Kauden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio on työn alla parhaillaan. Ensi vuosi on oleva käänteentekevä Mielentaiteelle, sillä kevätkausi pidetään yhdistystoiminta nollassa, jolloin myös hallituksella on tehtävävapaata 1.2.2021 - 31.7.2021 = 6 kuukautta. Hallituskokoonpano pidetään miniminä, jolloin kuluvalta kaudelta saadaan pj. + 2 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen. Toki syyskokouksessa saa asettua ehdolle hallitukseen mutta ensi kertaa sillä ei ole merkitystä, sillä hallituksen tärkein tehtävä ensi kautena on yhdistyksen lainmukaisen olemassaolon ylläpito. Syyskausi alkaa heinäkuusta päättyen joulukuussa ja syyskaudella on toimintaa, mikä koronatilanne sallii. Kevätkaudelta jätetään pois kevätkokous, jonka asiat käsitellään syyskokouksessa 2021, jossa erikoisteemana Mielentaide ry:n lopettaminen / jatkaminen. Ensi kauden tärkein tehtävä on valmistella yhdistys mahdollista lopettamista varten. Yhdistyksen jatkaminen kauden 2021 jälkeen edellyttää useiden sellaisten jäsenten löytymistä, jotka tahtoo ottaa yhdistyksen omakseen kirjaimellisesti, mikä tarkoittaa kokonaan uudenlaisia jäseniä, joilla on halua ottaa aktiivisesti osaa yhdistyksen vapaaehtoistehtäviin, joista tärkein on toimiva hallitus. Lisäksi jonkun tulee ottaa kaikki yhdistyksen asiat halllintaansa (mm. asiakirjamapit vuodesta 2005).

Yhdistyksen toiminnan kannalta vaikeimmin ratkaistavat ongelmat liittyvät vapaaehtoisten puutteeseen. Lähtökohtanahan on, että jäseneksi liitytään omien tarpeiden vuoksi esimerkiksi taiteilija haluaa tukea teostensa esille saamiseen sekä oman taiteilijaminän löytymiseen. Tai halutaan vertaistukea. Harva liittyy jäseneksi haluten tarjoutua vapaaehtoiseksi työntekijäksi. Kun vapaaehtoisuus ei uusiudu, loppuu mahdollisuus tuottaa laadukasta jäseniä palvelevaa toimintaa. Pahimmillaan tämä johtaa virheisiin ja ylilyönteihin, joista seuraa tarpeetonta mielipahaa.

 

30.8.2020

Elokuun toiminnassta jouduttiin peruuttamaan Isosaaren retki 22.8.2020 osallistujapuutteen vuoksi, sillä kahden ryhmänvetäjän lisäksi tapahtumaan olisi osallistunut vain 2 muuta jäsentä, jotka kaikki 4 olivat hallitusjäseniä. Jäseniltä ei saatu tietoa miksi tapahtumaan ilmoittautuminen ei kiinnostanut, vaikka kesällä tapahtuman järjestämisen puolesta käytiin jäsenten keskuudessa keskustelua jolloin vielä oli 9 jäsentä kiinnostunut osallistumaan. Tapahtumassa korona-pandemia olisi huomioitu jakamalla osallistujille lauttamatkalle kumpaankin suuntaan kasvomaskit sekä vinyylihanskat ja omaksi 100ml:n käsihuuhde. Jäsenten osallistumismaksu oli 10€, jolla sai edestakaisen lauttamaksun arvoltaan 18€ sekä 0,5 litran kivennäisveden ja käsihuuhdepullon.

Yhdistys on kauden aikana joutunut peruuttamaan 13 tapahtumaa, joista 12 koronan vuoksi ja yksi osallistujien puutteesta. Kaudella toteutuneita tapahtumia on ollut 9, joista 6 liittyi kesällä toteutuneeseen juhlanäyttelyyn. Seuraava tapahtuma on 15.9.2020 Jyväskylä -päivä, jonka teemana on Keski-Suomen toiminta-alueen jäsentapaaminen. Jäsenetuna ruokaetu, jossa saa omavalintaisen pizzan ja lisäksi 100ml:n käsihuuhdepullon. Keski-Suomen toiminta-alueella on 7 jäsentä, joista 6 jyväskylästä. Jyväskylä -päivän jäsenmiitin ryhmänvetäjiksi tulevat Helsingistä yhdistyssihteeri Heidi Denizhan ja varapuheenjohtaja Sanna Nevalainen, jolloin maksimiosallistujamäärä voisi olla 9. Tällä päivämäärällä ilmoittautuneita ryhmänvetäjät mukaanlukien on 4.

Yhdistyksellä on 3 jäsentoiminta-aluetta, jotka ovat maakunnittain Uusimaa (tk = toiminnankeskuksena Helsinki/Vantaa), Pirkanmaa (tk. Tampere) ja Keski-Suomi (tk. Jyväskylä). Jäsentoiminta-alueilla on tarkoitettu järjestää alueellista paikallistoimintaa mutta ainoastaan Uusimaa-alueella Helsingistä löytyy valmiudet siihen 4 vertaisohjaajan avulla. Iso vaikeus on saada vapaaehtoistoimijoita jäsenistöstä vertaistoiminnan ohjaajiksi vaikkapa jäsenmiittejä järkkäämään tai vertaisryhmiä. 15.9. jäsentapahtuma Jyväskylässä mahdollistuu vain, koska Helsingistä saapuvat hallituksen 2 jäsentä osallistuvat KYT ry:n kevätkokoukseen, josta syystä ovat Jyväskylässä. Muussa tapauksessa tulee liian kalliiksi matkakulut huomioiden lähettää Helsingistä vertaisohjaajat paikallistoimintaa ohjaamaan muille jäsentoiminta-alueille, joissa ei ole omia vertaisohjaajia.

Mielentaide ry:n kotisivuille mielentaide.fi on tehty muutoksia. Galleria on tuotu yhdeksi 6:sta otsikkolinkistä ja sen paikalla aiemmin ollut EXITUS 2021-linkki on siirretty Yhdistys >> Näyttelytoiminta >> EXITUS 2021, josta löytyy EXITUS Galleria, jossa näyttelyn taiteilijoiden teoskuvia sekä poimintoja näyttelystä. Otsikkolinkistä Galleria löytyy yhdistyksen toiminnan tukemiseksi myynnissä olevat pikkutaulut (18cm x 24cm) sekä Marko Fromin kirjoja. Lisäksi Galleriassa on juhlanäyttelyn erkoismaininna saaneet taitelijat teoksineen. 

 

9.8.2020

Mielentaide EXITUS 2021 näyttelyssä jaettiin 2 erikoismainintaa. Taiteilija Sirkka Lasner erikoismainintana näyttelyn onnistunein taiteilija. Näyttelyn realistisin teos erikoismaininta teokselle "Before you can heal" taiteilijalle Mari Asikkala. Lisätietoja mm. perustelut lue täältä

Yhdistyksen verkkosivuille tulee muutoksina helposti löytyvä Galleria, josta löytyy jäsenten myynnissä olevat teokset (joiden teosmyynnin välityksenä yhdistys ottaa 15% provision) sekä yhdistystuotteiden myynti, jossa myynnissä jäsenten taiteilemia tai lahjoituksina myytäviä teoksia.

Yhdistyksen tapahtumajärjestäminen korona-aikana tapahtuu tapahtuma kerrallaan, jolloin vallitsevan koronatilanteen valossa harkitaan tapahtuman järjestäminen. Yhdistyksellä on mahdollistaa osallistujille suojatarvikkeita, kuten vinyylihanskat, suojamaskit sekä käsihuuhteet. Seuraava toteutettavissa oleva tapahtuma on Isosaari retki (Helsingissä) 22.8. 

 

2.7.2020

Mielentaide EXITUS 2021 näyttelyn 1-osa saatiin päättymään 30.6.2020. Näyttelyä jatkaa vielä 30.7.2020 saakka toisen kerroksen vitriininäyttelyä, jossa esillä on taiteilija Heidi Anttilan keramiikkateoksia sekä kirjailijoiden Marko From, Jani-Markus Heinola ja Katariina Pekkanen kirjajulkaisut. Näyttelyn kävijäkyselyssä kysyttiin suosikkiteosta ja saatujen äänten perusteella tykätyimmäksi teokseksi valittiin numerolla 38. esillä ollut teos: Vuodenkierto omenapuun oksilla, joka on öljyvärimaalaus kankaalle koostuen 4-osasta. Sen taiteillut virolaissyntyinen Sirkka Lasner valittiin kävijä-äänten kertymän perusteellä näyttelyn onnistuneimmaksi taiteilijaksi. Myös kävijöiden kesken arvottiin 3 upeaa risteilyetukorttia, jotka sponsoroi Viking Line. Voittajien nimet ja myös voittanut teos on nähtävillä näyttelyn sivuilla, jonne pääsee tästä.

Mielentaide ry on kesätauolla ajalla 2.7.2020 - 2.8.2020. Tulevaa syyskauden toimintaa on päivitetty tapahtumat kalenteriin, josta lisätiedot löytää elokuussa olevasta juhlaretkestä Isosaareen, syyskuun Jyväskylä -päivästä ja lokakuun Tampere -päivästä.

 

29.6.2020

Mielentaide EXITUS 2021 näyttely Samuli Parosen Salissa on viimeistä päivää 30.6.2020 ja 1.7.2020 se puretaan. Näyttely on ollut 2-osainen, joten toisen kerroksen vitriininäyttelyn viimeinen päivä on 30.7.2020. Näyttely saatiin pitää korona-ajan peruutusuhasta huolimatta täysin aikataulun mukaisesti. Ainoastaan 15-vuotta avajaisjuhlista jouduimme koronan takia luopumaan, kun yleisötilaisuudet olivat rajattuna. 

Yhdistys joutui peruuttamaan 12 tapahtumaa koronan vuoksi. Jäsenmiitti Seurasaaressa oli koronaperuutusten ensimmäinen tapahtuma, johon saatiin 6 osallistujaa. Kesäkuussa on läpiviety 3 jäsentapahtumaa, joissa on yhteensä ollut 19 osallistujaa (EXITUS 2021-rakennusryhmä 2.6. osallistui 9 jäsentä, taidelounas Riihimäellä 17.6 keräsi 6 osallistujaa ja jäsenille avoin halituskokous 28.6 sai 4 osallistujaa). 

Puolivuotissaldo jäsenyydessä kertoo, että 9 jäsentä on 2020 liittynyt ja saman verran (9) eronnut. Jäsenyydet kestävät nykyisin maksimissaan 2 vuotta, joskin pitkäaikaisia jäseniä vuodelta 2005 - 2007 liittyneitä on 1/4 osa jäsenistöstä. 

Yhdistys viettää kesätaukoa 2.7. - 2.8.2020, jonka aikana ei yhdistystoimintaa. Facebook-sivut ja ryhmä ovat auki.

 

7.5.2020

Riihimäen kaupunginkirjaston julkiset sisätilat avautuu hallitusti ja asteittain 1.6.2020 alkaen. Kirjasto odottaa ohjauskirjettä julkisten tilojen hallitusta avaamisesta, jota odotellessa Mielentaide ry valmistautuu juhlanäyttelyn järjestämiseen ollaksemme valmiita heti, kun näyttelytila voidaan käyttöön avata. On mahdollista kuitenkin, että näyttelystä ei saada 4 viikkoa, vaan joudutaan tyytymään lyhkäisempään näyttelyaikaan, joskin yhdistys toivoo vähintään 2 viikon näyttelyä. Kirjaston muiden näyttelyiden taiteilijat pitävät kiinni omista tilavarauksistaan, joten ei ole mahdollista siirtää näyttelyä muuhun ajankohtaan.

Juhlanäyttelyyn mahtuisi mukaan vielä yksi taiteilija, jolla 6 - 8 teosta.

Yhdistyksen toiminnasta peruuttamatta jätetty juhlapiknik 28.6.2020 pidetään edelleen mahdollisena, jos yhteysveneet Isosaareen alkavat normaalisti toimia. Jos tapahtuma järjestetään, saavat osallistujat suojavälineinä käyttöönsä hengityssuojaimen, vinyylikäsineet (virus- ja bakteerisuojalla) sekä käsihuuhdetta. Kevätkauden osalle ei suunnitella uutta toimintaa. Syyskauden osalta on vielä suunnittelematta miten yhdistys voisi kotonaan liittyen toimia, josta haemme jäseniltä ehdotuksia. 

Vertaistuettuja verkkopalveluita tuloillaan.

 

14.4.2020

Yhdistyksen hallitus on vapautettu yhdistystehtävistä 3.5.2020 voidakseen panostaa oman jaksamisensa ylläpitämiseen.

Jäsentoimintaa ylläpidetään Facebook-ryhmän avulla. Eristysten päättyessä voidaan harkita fyysistä toimintaa, jonka suojana voidaan käyttää yhdistyksen tilaamia hengityssuojia, suojakäsineitä sekä käsidesiä.

  

5.4.2020

Koronan takia on peruttu 12 tapahtumaa, joista viimeisenä Pirkanmaan jäsenleiri elokuusta. Tapahtumakalenteriin on jätetty peruuttamatta 15-vuotta juhlapiknik 28.6.2020, jonka toteuttamisen arvioimme kesäkuun alkaessa. Myös kesä- ja heinäkuulle suunnitellun 15-vuotta juhlanäyttelyn osalta arvioimme näyttelyn toteuttamista toukokuun aikana, jossa vertailukohtaa haetaan muista näyttelytapahtumista, joiden on ollut tarkoitus olla kesäkuussa. Näyttelyhän ei sinällänsä koronatartuntoja lisää, vaan kyse on näyttelyssä kävijöiden vastuusta tulla terveenä ja lisäksi näyttelyssä voidaan opastaa turvaväleihin sekä maksimimäärään henkilököitä näyttelytilassa yhtä aikaa. Juhlanäyttelyn avajaiset 3.6.2020 peruutetaan.

 

30.3.2020

Mielentaide ry peruu ne fyysiset syyskauden tapahtumat, joiden loppujärjestelyt oli tarkoitus tehdä kevätkauden aikana ennen heinäkuun kesälomataukoa. Näin ollen peruutuksen kokee Pirkanmaan jäsenleiri Vesilahdessa. Jäsenleirin tilalle voidaan syyskaudella toteuttaa jokin kevätkaudelta peruttu saaritapahtuma, mikäli yleinen tilanne koronaan liittyen sen mahdollistaa.

Juhlanäyttelystä on 4 taiteilijaa peruuttanut, joista 2 on eronnut yhdistyksestä. Jäljellä on 7-8 osallistumishaluista taiteilijaa, joiden avulla juhlanäyttely pyritään viemään lävitse sillä tavoin, kuin se mahdollista on. Lue lisää Mielentaide -näyttelyiden yleisestä järjestämisestä, josta on artikkelin kirjoittanut yhdistyksen perustaja ja näyttelyjen koordinaattori / yhdistyksen puheenjohtaja Ari Kiviaho.

 

25.3.2020

On helppo peruuttaa koko vuoden 2020 suunnitellut fyysiset tapahtumat, koska tapahtumia oli suunniteltu vain elokuun loppuun saakka.
Sen sijaan yhdistys pyrkii toimimaan muulla tavoin, joka selviää huhtikuun aikana.

Juhlanäyttely on pyrkimyksenä järjestää kuluvan vuoden aikana tavalla tai toisella. Tässä ei ole kyse taiteilijoiden tai muidenkaan altistamisesta pandemialle, vaan keksiä perinteisestä näyttelystä poikkeava keino teosten esittämiselle. Vaihtoehtoja on ja toukokuussa varmistunee, jatketaanko vaihtoehtoisella tavalla järjestäen, vai lopetetaanko näyttelyhankeen parissa työstäminen kokonaan.

 

18.3.2020

Ohjeistus ja suositus muuttuu lähes päivittäin, josta syystä Mielentaide ry ei ole heti reagoinut peruuttamalla toimintaansa. Peruutamme suosituksen mukaisesti livetoiminnan toukokuun loppuun saakka.

Juhlanäyttelyn järjestäminen pidetään voimassa, kunnes on varmaa voidaanko se pitää vai peruuttaa. Näyttelyn avajaiset voidaan peruuttaa ja mikäli näyttely saadaan rakennettua, voidaan pitää 30.6.2020 näyttelyn lopettajaiset. Mikäli näyttely järjestetään, pyrkii yhdistys toteuttamaan näyttelyn rakentamisen siten, että rakentaminen ei altista tartunnoille. Näyttelyn järjestämisessä on kuitenkin toinenkin puolensa, kun kansa on ajettu valmiuslain myötä eristyksiin, niin mikäli kirjastot ovat auki saavat kirjaston asiakkaat myös mahdollisuuden taide-elämykseen.

 

16.3.2020

Espoon kaupunginteatterin ohjelmistot on peruutettu.

Mielentaide ry livetapahtumat peruutetaan huhtikuun loppuun saakka.

Juhlanäyttelyyn (3.6. - 31.7.2020) valmistautumisia jatketaan, sillä näyttelyn rakentamiseen on vielä yli 2 kuukautta aikaa ja koronatilanne ehtii vielä muuttua parempaan päin. Kuitenkin näyttelyn valmisteluita tehdään taiteilijakohtaisesti etänä, joten koronaan tartuntariskiä ei ole. Näyttelyn järjestämisestä / peruutuksesta yhdistyksen hallitus tekee päätöksen toukokuussa viikolla 21. Sama koskee näyttelyn avajaisjuhlia, joiden järjestämisestä yhdistyksen hallitus linjaa kokouksessaan huhtikuussa viikolla 18, jolloin todennäköisesti tapahtuman järjestämiseen tehdään muutoksia. Mahdollinen peruutuspäätös tehdään 2 viikkoa ennen tapahtuman alkamista.

Yhdistys pitää muiden suunniteltujen tapahtumien järjestämisen valmiutta yllä ja tiedottaa viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa, jos muutoksia / peruutuksia päätetään tehdä.

Mahdollisesti toimintaa verkossa lisätään koronatilanteen ajaksi. Yhdistyksellä on hyvät valmiudet verkkovertaistukipalvelun käyttöön ottoon.

 

9.2.2020

Jäsenille -alueelle uusia sivuja. Aiemmin alueella on ollut jäsenluettelo ja viimeisin jäsenkirje nähtävillä. Uusina sivuina lisätiin Asiakirjapankki (josta voi lukea mm. yhdistyksen kokousten sekä hallituksen pöytäkirjat), Sivukartta (jossa suoralinkitykset jäsenille tärkeistä sivuista) sekä Osallistumisilmoitus (joka vielä on keskeneräinen). Jäsenet -sivun alueet näkyvät ainoastaan kirjautumalla jäseneksi.

5.2.2020

- Paluu juurille; Taivas ja Maa -kaksoisnäyttely Helsingissä joudutaan peruuttamaan osallistujavähyyden vuoksi. Näyttelyyn haettiin viitta taiteilijaa 2019 ja saatiin varmistettu 3 hyväksyttävää taiteilijaa, joista vain 2 on vahvistanut tammikuussa 2020 osallistumisensa. Näin ollen on näyttely pakko peruuttaa, sillä oltaisi tarvittu vähintään 3 taiteilijaa, jotta mahdollistetut näyttelytilat olisi saatu täytettyä. Tämä on kaikkien aikojen ensimmäinen näyttely, jonka järjestäminen on jouduttu peruuttamaan. 

- Ilmaisutaiteen kiinnostustus Mielentaiteessa tuntuu pysyvän heikkona. Espoon Kaupunginteatterissa esitettävän Lehman-trilogian ennakkonäytökseen 19.3.2020 saatiin vain 5 osallistujaa. 

- Riihimäen 15-vuotta juhlanäyttely sen sijaan kiinnostaa ja jo 9 taiteilijaan on jäsenistöstä löydetty. Maanantaina Facebookissa jaettu julkaisu, jossa mm. helmikuun voimassa vielä olleesta taiteilijahausta, on tavoittanut jo yli viistuhatta henkilöä. Julkaisun tarkoituksena on saada uusia jäseniä sekä uusia taiteilijahakuja näyttelyyn, joskin yhdistys vastaanotti useamman haun ja kertoessaan, että näyttelyyn pääsy edellyttää jäseneksi liittymistä, niin hakeneet eivät ole jäseneksi hakeneet. Yhdistys ei voi valita "ei-jäseniä", koska siinä riskinä se osallistumisen peruminen. Yhdistyksellä on käytössään 35€ panttimaksu, joka palautetaan elokuussa, kun näyttely on ohi tai jos joku peruuttaa tai muutoin rikkoo ohjeistusta / sääntöjä, niin panttimaksu jää yhdistykselle kulukorvauksena. Kuluja kertyy näyttelymarkkinoinnissa ja taiteilijakohtaisessa järjestelyiden kohdentamisessa, joiden avulla autamme taiteilijoita löytämään heidän taiteestaan kiinnostuneet.

mielentaide.fi sivuja uudistetaan helmikuun aikana. Päivitämme uutta tietoa ja selkeytämme sisältöä. Rakennamme myös uutta verkkopalvelua. Sivuilla saattaa esiintyä tilapäistä "sivua ei näy" vikailmoitusta, joka korjaantuu ku tulet uudelleen tunnin päästä. Pahoittelemme mahdollista haittaa.

 

31.1.2020

- Mielentaide ry hallitus järjestäytyi 18.1.2020 (ensimmäisessä kokouksessaan), jossa varapuheenjohtajaksi valittiin Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. (Helsinki) ja yhdistyssihteeriksi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. (Helsinki). Heidi hoitaa näyttelysihteerin tehtävät kevätkaudella. Hallituksen puheenjohtajana toimiva Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. (Helsinki) on ottanut tavoitteekseen hallituksen toiminnan tiiviinä pitämisen, jolloin kokouksia kutsutaan koolle noin kuukauden välein ja lisäksi hallitusjäsenet tiivistävät jäsenistöön päin olemistaa osallistumalla jäsentapahtumiin alueesta riippumatta. Palautekanava jäseniltä hallitusjäsenille pidetään avoimena.

- 15-vuotta juhlanäyttelyyn Riihimäellä on saatu 8 taiteilijan vöhimmäismäärä, mikä tarkoittaa näyttelyn järjestämistä. Ylärajaa ei ole ja taiteilijahaku on vielä helmikuun ajan auksi. Näyttelyn kokonaiskestoa on jatkettu vitriininäyttelun osalta noin kuukaudella päättyen 31.7. Näyttelyä rakennetaan 1.-2.6 ja keskiviikkona 3.6 pidetään juhlavat avajaiset, joissa teemana myös yhdistyksen 15-vuotta taival. Perjantaille 5.6 suunnitelaan ulos katoksen alle pientuotemyyjäisiä (jotka ovat yhtä aikaa erämessujen kanssa tuoden paljon ihmisiä paikalle). 

- Ennen juhlanäyttelyä on paljon muutakin toimintaa, kuten Kaunissaaren retki toukokuussa, joka on yhdistyksen jäsenille ilmainen lauttaliput sisältäen. Jäsenmiitit Tampere huhtikuussa ja Jyväskylä toukokuussa tarjoavat yhteisen tutustumisen alueen jäsenistön kanssa, joihin myös hallitusjäsenet osallistuvat. 

- Lehman-trilogia 19.3 Espoon Kaupunginteatterissa ei näytä kiinnostavan jäseniä, vaikka yhdistys mahdollistaa peräti 65% alennusta sopimushintaisista 15€ lipuista (joka on edelleen "ei-jäsenen" hinta alennetun hinnan olevan 5,25€. Ilmoittautuneita on vain 3.

- Yhdistys on ottanut käyttöön 3 eri mallista juhlalogoa kaudelle 2020, joiden suunnittelijana on graafikko Tanja Pulliainen.

 Juhlalogot tulevat mielentaide.fi sivujen kautta ladattaviksi helmikuun aikana. Logokuvien käyttöoikeuksista tulee samaan yhteyteen säännöt.

 


 

Tuoreet uutiset keskitetysti - Tilaa uutiskirje

 

 

Osumat: 17748